Scroll to Content

Inspiratör, föreläsare och coach med enkelheten i fokus

co-nominerad-trans

Vilja, utveckling och ständigt lärande är avgörande för vår lycka och framgång.
Att stå stilla är en farlig strategi.

Christer Olsson är föreläsare, coach och inspiratör som med enkla medel hjälper dig att skapa förändring i livet. Christer arbetar med organisationer oavsett storlek. Christer har lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap. Han är dessutom coach till några av Nordens mest erfarna ledare.

Urval av Christers föreläsningar

Våga veckla ut dig – frigör din omedvetna potential

Tillsammansprojektet – nyttan med att vara omgiven av olikheter

Kulturella och strukturella utmaningar i en allt mer digitaliserad värld – vad innebär det för ledarskapet?