Bron mellan två liv är namnet på Christer Olssons Nya bok

I tusentals föredrag och i alla sina tidigare böcker har Christer beskrivit vikten av att ta ansvar för sin egen utveckling. Han har pekat på vikten av att välja väg och tydligt förklarat att var och en av oss har samma möjligheter. ”Vi kan inte välja vad som händer. Men vi kan välja hur vi förhåller oss till det som hänt.” Han har de senaste året fått massor av frågor om att skriva en bok om sina tankar, erfarenheter och verktyg efter den dramatiska och tragiska olyckan då hans fru sen nästan 40 år Carina dog .En tid efter Carinas bortgång valde Christer att sakna – inte att sörja. Intresset för hans reflektioner blev stort och Christer insåg att många människor berördes av hans sätt att hantera sin nya livssituation. ”Mina verktyg visade sig väldigt värdefulla för människor som känner oro inför framtiden.”

Nu har Christer skrivit en bok om sina erfarenheter. ”Bron mellan två liv” är absolut en bok om sorg och hur den kommer i olika former – men framförallt är det en bok om livet. Christer tar läsaren med på resan från ett liv till ett annat. Läsaren får ta del av många insikter som hjälper sökande människor att hitta den mening de letar efter. Personligt, innerligt men också konstruktivt och bejakande.

Boken är nu på tryckeriet så i början av december kommer den ut, därför kan du nu förhandsboka den via knappen nedan.

Christer signerar de 1000 första sålda böckerna. Boken levereras i mitten av december.
(med reservation för ändringar)

2023-11-01 23_20_55-Bron mellan två liv omslag slutgiltig.pdf - Adobe Acrobat Reader (64-bit)