Lyssna på Christer samtal i Förebildspooden.
Här betonar han vikten av att förstå sin egen inlärningsstil och insisterar på att det inte finns något enskilt rätt sätt att göra saker på: varje individ måste hitta sitt eget tillvägagångssätt.

Vi får höra om hur viktigt det är att skapa samhörighet, känna sig behövd och hur man faktiskt skapar ett meningsfullt liv. Christer talar även om vikten av att känna tacksamhet och att se sina egna preferenser. Han delar även insikter om hur man bör bemöta både sina barn och föräldrar.