Christer arbetar mycket inlyssnande men också med ett drivande förhållningssätt så att ni tillsammans kan uppnå dina mål.

Personlig utveckling handlar sällan om att börja eller sluta. Då hade det varit enkelt. All utveckling handlar om att göra något annorlunda idag än igår. Vad ska du göra lite mer eller mindre av, av det du redan gör? Så lyder den verkliga utmaningen. Ställ dig alltså frågan vad kan Du göra lite mer av. Eller lite mindre av. Nyckelordet är "lite". Annars är risken att det blir för stor förändring och då orkar du inte hålla i. Tillsammans finner ni det som just du ska arbeta med för att nå dina mål.

För Christer är varje människa unik och det är hans utgångspunkt i hans arbete med Inviduell Coachning/Rådgivning. Christer har coachat ett 100 tal människor och han arbetar inte efter någon fast metod utan utgår från varje människas behov och möter dig och dina utmaningar där du befinner dig idag och med fokus på vart du vill!

Coachning/Rådgivning är i första hand 3 timmars möten men kan också genomföras uppdelat vid behov. Samtalen sker helst och oftast via personliga möten men kan ske digitalt.

Pris; lämnas vid förfrågan