Styrelsearbete skall inte vara en klassfråga, därför är Christer Olsson extra stolt över att vara en del av @deb. Advisory board nu när de släpper ett stipendium till en styrelsetalang som saknar de monetära förutsättningarna till att delta i deb.s program.

Tillsammans med deb. vill vi hjälpa organisationer öka mångfalden av kompetens i styrelser och på alla styrelseposter. Vi lyfter kvinnor till styrelserummet genom att tillhandahålla utbildning och praktiskt arbete inom styrelsearbete med fokus på teknik och mångfald.

Idag är endast 19 % av styrelserepresentanterna för Sveriges organisationer kvinnor och endast 12 % av styrelsernas ordföranden är representerade av en kvinna (Almi 2019). Företag med mest mångfald i styrelsen globalt har 43 % högre sannolikhet att uppleva vinst (McKinsey & Company 2018). Enligt HBR 2019 kan kvinnliga representanter i en styrelse resultera i:

  • Bättre beslut inför investeringar och förvärv
  • Ett mer avvägt risktagande, vilket ger fördelar för aktieägarna
  • Förbättrat strategiskt beslutsfattande

Är du den vi söker eller känner du någon?

Ansök eller dela gärna länken för ansökan som du finner här
Alla skall ha en förebild i styrelserummet 💜

WhatsApp Bild 2023-05-05 kl. 08.06.21