Att gilla varandras olikheter och att se möjligheter är ett första steg. Att sedan förstå vad vi kan åstadkomma tillsammans på grund av våra olikheter – det är det som gör skillnad.

Jag är så Tacksam och stolt att få vara ambassadör för Dyslexialand som är en del i Prinsparets stiftelse. En stiftelse som synliggör styrkan i att inte vara som alla andra, där vi pratar om förmågan att ta till sig och förmedla kunskap på ett annat sätt och där vi ser styrkor med Dyslexi.
Idag lever jag på min styrka att tala – vilket inte alltid var uppskattat i skolan. Jag behövde lära mig på mitt sätt. Jag fick i dagarna ta emot priset som Årets talare, ett kvitto för mig på att mitt arbete hjälper människor att just hitta sitt sätt. Jag har tillsammans med andra skrivit tre succéböcker och min fjärde är på väg. Så min uppmaning till dig är att hitta ditt sätt och arbeta tillsammans med andra – då kan du lyckas med vad du vill.

Att jag får möjlighet att bidrag till Dyslexialand, som är en del i Prinsparets Stiftelse,med min erfarenhet där fler förstår styrkan i detta, gör mig rörd och det värmer djupt.

För dig som vill följa och stödja https://prinsparetsstiftelse.se/