Nu vill vi hjälpa fler med mer. Därför har Christer tillsammans med Kristina Hagström-Ilievska och John Torgersson startat ett nytt bolag med ett unikt team av kompetenser som kan hjälpa dig att förstå fullt ut potentialen i digitalisering på riktigt där du också får med dig de mänskliga dimensionerna. EMCAP möjliggör ständig utveckling och hjälper företag att anpassa och avancera genom action learning. Vi lovar att hjälpa dig att göra mer med mindre resurser, genom en process där vi hjälper dig att samla in perspektivet från 3 viktiga områden

Du har förmågan att utvecka din verksamhet låt oss göra det tillsammans. Vår kombinerade erfarenhet ger dig tillgång till ett superteam – EMCAP

Ta reda på hur vi kan hjälpa just er med detta. Välkommen till EMCAP