Omslag

Till läraren!
Vad behöver vi egentligen utveckla för att vår skola ska bli den bästa?

I boken får du veta hur du kan gå från snack till verkstad och på allvar förändra alltifrån din inställning till din skolas kultur. Du får verktyg för att hantera och utveckla ditt ledarskap och lärarskap, din dokumentation och kommunikation. Och inte minst hur du leder in dig själv på den väg du helst vill gå.

När vi väljer att fokusera på våra egna och vår verksamhets styrkor snarare än svagheter så kommer vi framåt. Genom reflektion, diskussion och konkreta tips kan vi tillsammans hjälpas åt att formulera våra drömmar och på så sätt göra dem till tydliga mål. Du lever så länge du lär så låt oss hitta tillbaka till lusten och nyfikenheten i att ständigt lära oss nytt. När vi tar ansvar för vår egen utveckling kommer vi också att nå gemensam framgång inom skolan.

Boken är skriven av Christer Olsson och Linda Blomdahl