co-bok1

Fler och fler söker meningen med livet och många letar i bokhyllan, där det idag finns ett överflöd av profeter, livskurer,   psyko-strategier och mystiska modeller. Dock finns där bara en fiskarpojk från Öckerö utanför Göteborg som gjort sunt förnuft till sin egen affärsidé. Den har tagit honom långt. Christer är idag en av landets mest anlitade föredragshållare. Han arbetar som coach, mentor och strateg tillsammans med ledare och lednings-grupper i flertalet företag samtidigt som han alltid har det mänskliga perspektivet i fokus. Christers goda råd är precis lika meningsfulla för en företagsledare som för en pensionär, en student eller andra alldeles vanliga människor.

Christers bok ”Vart är du på väg – och vill du dit?” handlar bland annat om att leda sig själv och leda andra, att leda sin relation och att leda sin stress och hälsa.