Här kan du höra Christer Olsson i ett samtal om Corona. Hur ska man hantera sin och andras rädsla? Vilka mentala strategier kan man använda för att se framåt och uppåt? Vilka mekanismer är det som gör att vi hamstrar just toapapper? Hur ska man som företagare hantera personal och sitt företag? Christer ger viktiga råd i svåra frågor.

Lyssna här