Christer kan som få personer uttrycka komplexa frågor på ett enkelt sätt. I detta avsnitt lär Christer otroligt viktiga moment av en förhandling – hur hanterar man stress och press, hur når man sin fulla potential och hur förhandlar man så smart man kan? Lyssna på detta avsnitt så kommer du garanterat ut 30 minuter senare som en bättre förhandlare. Programledare är advokat Carl Fhager, MAQS Advokatbyrå, som ägnat halva sitt liv åt att skriva och förhandla olika avtal.

Lyssna här