Hur kan du bredda och fördjupa kunskaperna inom AI i din organisation?
För att möta dagens och morgondagens tekniska innovationer, där tekniken bidrar till människans utveckling och välbefinnande startades Stiftelsen Humantech Foundation. Med sina projekt vill stiftelsen verka/främja för att utveckla individer och organisationer vars initiativ utvecklar människan.

Projektet Eye for AI är ett International Master Graduate Program. Det är ett 18-månaders program för internationella topptalanger inom AI. Programmet drivs av AI Sweden tillsammans med AstraZeneca, Sahlgrenska Universitetssjukhus och Zenseact med syfte att ge Talangerna möjlighet att arbeta med konkreta tillämpade data och AI-problem inom tre olika applikationsområden, bekanta sig med tre organisationer och utnyttja AI Sveriges globala nätverk, resurser och expertis, och för Programparterna skapa en internationell talangpool.

Christer Olsson som är stiftare av Humantech Foundation har under året följt projektet och sett vilka möjligheter det ger för talangerna såväl som partnerföretagen.

Nu finnas det möjlighet att ansöka om att vara ett av partnerföretagen för Eye for AI etapp 2. Vill du veta mer om denna möjlighet och ansöka, kontakta Stiftelsen Humantech Foundation

2022-01-22 18_11_28-Projekt – Humantech Foundation