Inspiratör, föreläsare och coach med enkelheten i fokus

Vilja, utveckling och ständigt lärande är avgörande för vår lycka och framgång. Att stå stilla är en farlig strategi.

Christer Olsson är föreläsare, coach och inspiratör som med enkla medel hjälper dig att skapa förändring i livet. Han arbetar med organisationer oavsett storlek och har lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap.

Hur kan Christer hjälpa dig?