Ledarskap handlar om självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer.
Om jag vet hur jag själv fungerar, så ökar sannolikheten att jag ska kunna hantera mitt ledarskap
på ett bra sätt. Har jag sedan förståelse för varför andra agerar eller reagerar som de gör, så ökar
förutsättningarna ytterligare.
Vad motiverar mina medarbetare? Varför agerar olika människor som de gör? Hur ska vi göra för
att få följsamhet i beslut som fattas? Vilka motiv driver mig själv och mina medarbetares
agerande?

Kursen – Det personliga ledarskapets 3 dimensioner, som arrangeraras av Hexanova Academy där Christer Olsson är kursledare har som mål att ge dig verktyg och hjälp hur du konkret arbetar med mod mål och visioner i vardagen. Under dessa dagar får du konkreta tips, råd och verktyg som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap.

Läs mer om innehåll, plats, datum och anmälan här