Vill du vara med på nästa tre månaders ledarskapsresa -LedarLyftet? 

Ledaren är din viktigaste råvara som avgör er nivå av framgång. Enligt GALLUP står ledaren för 70% av teamets nivå av engagemang, vilket leder till ökad omsättning och lönsamhet.

I samtal och övningar reflekterar vi tillsammans och lyfter ledarskapet. Vi jobbar med dina frågor och gruppens reflektion på engagemang, värderingar, coaching, growth mindset och mycket mer. Christer Olsson och Bodil Jonason delar sina bästa tips och erfarenhet för organisationsutveckling och ledare.

Delar i kursen:

  • Personligt EQ barometer med coach
  • Den sociala hjärnan – varför gör vi som vi gör och vad skall jag tänka på som chef.
  • Skapa engagemang - att hantera min egen och andras känslor.
  • Mål och Värderingar.
  • Skapa starkt samarbete
  • Feedback och Coachande ledarskap

Kursen arrangeras av Kandidata och för mer information om innehåll, nästa kursstart, pris skicka ett mail till; info@kandidata.se