När vi nu är tillbaka på scen live, ser Christer fram emot att ge dig en föreläsning som utvecklar dig yrkesmässigt men även personligt. Läs mer om Christer

Det är viktigare än någonsin att lära sig hantera sina känslor och att hantera sitt liv. Christer kommer i denna föreläsning att gå igenom definitionen av emotionell intelligens. Det är aldrig handlingen som är problemet i mellanmänskliga relationer, det är den känsla en handling eller utebliven handling genererar som är problemet.
Det är viktigt att jobba på hur man tillsammans kan arbeta på bästa sätt och hur ens olikheter skall kunna bidra till gruppen och göra gruppen starkare. Dra nytta av att vara omgiven av alla olikheter på jobbet istället för att kalla kollegorna, som är olik dig själv, för ”idioter”.

Föreläsningen kommer till följande orter Stockholm 14 /10, Göteborg 11/11 och Malmö 23/11 ( (Malmö är både live och digital ) och arrangerars av Lära för livet.