Krångla inte till det!
Christer gästade poddcasten "Styrelsesnack med Malin & Petra". Podden handlar om styrelsearbete och bolagsstyrning. De som kör podden heter Malin Persson och Petra Palmgren Lindwall och arbeta professionellt som styrelsearbetare.

I dett avsnitt pratar de såklart om ledarskap, om grupper och om hur vi får verkningsgrad i våra styrelsebeslut. I grunden handlar det om människor och hur vi får människor att känna varandra på riktigt och inte bara känna till varandra, om att arbeta tillsammans och inte bara arbeta samtidigt. Hur gör vi varandra bättre och hur slutar vi med att se styrelsen som något magiskt och en "hokus pokus plats"?

Ett viktigt budskap är att vi måste ha förstått för att förstå. Hur får vi till det i styrelsen? När organisationen förstår att styrelsen förstått, det är då vi skapar förtroende från organisationen och därmed skapar ökad verkningsgrad för våra beslut. Ha anteckningsblocket i hösta hugg när du lyssnar in Christers tankar.

Styrelsesnack