Emotionell intelligens (EQ) fokuserar på emotionella och sociala färdigheter, att uppfatta, förstå och hantera egna och andras känslor och att välja sitt agerande.

EQ-i 2.0 är ett världsledande verktyget för att mäta emotionell intelligens och det används idag i över 60 länder. Som certifierad i EQ-i 2.0 är du kvalificerad att använda verktyget i rekrytering och personlig utveckling för individer och grupper. Du har flexibiliteten att göra 360-rapporter och utvidgade ledarrapporter förutom standardrapporter.

Om du är ledarskapscoach, ledare eller rekryterare, så är du varmt välkommen att kartlägga nuläget i emotionell intelligens och lägga träningsplaner för individer och grupper. Vi har vårens sista EQ-certifiering i centrala Göteborg den 19-20 juni.

Utbildningen består både av e-learning och två utbildningsdagar, samt ett sluttest. Efter genomgången utbildning har du en god kännedom om testet och alla de aspekter kring administrering, resultattolkning och återkoppling som krävs för att kunna använda testet på ett effektivt och etiskt sätt. Efter både e-learning, teoretiska genomgångar och praktiska övningar är du behörig att självständigt använda instrumentet i urval och utveckling.

Är du intresserad fyll i vår intresseanmälan 
Läs mer om Kandidata

Välkommen med!

eq-modellen-sv