En arbetsplats är inte bara en transaktion av tjänster. Det är en social miljö, vi är varandras arbetsmiljö. Starka sociala relationer är dessutom ett grundläggande mänskligt behov.

Gallup har studerat effekten av välmående på arbetsplatsen. Sociala förhållanden på jobbet har visat sig öka medarbetarnas lojalitet, arbetsplatsens säkerhet, arbetskvalitet och kundengagemang. Människor är sociala djur, och vårt behov av att få kontakt med andra slutar inte när vi går in på arbetsplatsen.

Det är chefen som är grunden för att påverka välbefinnandet på en arbetsplats. Det handlar om hur du skapar kulturen. Det är chefen som lägger grunderna för att få samtalen rätt. När vi vågar öppna upp, kan vi lösa de tuffaste problemen. De företag som löser problemen snabbast, är de som vinner marknaden.

Emotionell självmedvetenhet, en av komponenterna i emotionell intelligens, gör att vi kan förstå källorna till vår frustration och förbättrar vår förmåga att samarbeta med oss själva och andra. Ju mer medvetna vi är om vem vi är, desto bättre strategier kan vi bygga för hur vi kan hålla oss lugna, kontrollera impulser och agera på lämpligt sätt när vi möter stress. Att anpassa sig till andras perspektiv, attityder och övertygelser bidrar till vår förmåga att vinna förtroende och påverka andra.

Att först acceptera sig själv och sedan förstå och uppskatta att vi är olika är grunden för starka team. När ni arbetar mot något tillsammans spelar det ingen roll hur olika ni är, hur olika ert namn, ålder, kön, allt är, du arbetar med någon på en liknande uppgift med ett liknande mål. När du anmäler dig till denna kurs kommer du att kartlägga din egen profil, vad är dina unika egenskaper och vad är din emotionella förmåga. Utifrån det kan du börja reflektera över hur du tillsammans med andra bygger ett välmående och framgångsrikt samarbete.

Delar i kursen:

Den sociala människan vill vara tillsammans.
Emotionell intelligens: att hantera mig själv och relationen till andra.
Unika Tillsammans – att förena olikheter mot målet.

Tillsammans med Bodil Jonason leder Christer Olsson denna utbildning.

Mer information finner du här

Kursen är ett samarbete med Lära för Livet