Vi vill utmana Sveriges styrelser att ta in yngre kompetens för att bygga bolag som svarar upp till den föränderliga värld vi lever i! Statistik visar att mångfald är nyckeln till kreativitet, innovation och lönsamhet – många styrelser hade mått bra av att släppa den stereotypiska bilden av styrelseprofiler och rekrytera helt annorlunda.
I detta webinar möte du  Emelie Meurk Demerud, Hanna Moisande och Christer Olssosn som delar med sig av success stories, där unga kompetenser gått in i styrelser och verkligen gjort skillnad, och de lyfter vikten av olika synvinklar för att skapa framgångsrika strategier.

Välkommen på Webinar den 9/11 och du anmäler dig här