Här berörs områden om hur strukturer påverkar enskilda individer till prestationer på gruppnivå. Samt hur man skapar kulturer som får människor att utvecklas, ta egna initiativ och därmed få hela bolaget att växa. Konkreta tips på hur man leder ett förändringsarbete där verksamheten har fastnat i dåliga mönster. Visioner om innovativa idéer och team utbyts. Det delas olika erfarenheter och färdigheter som behövs för att leda organisationen mot framgång.
I VD-podden resonerar deäven om ämnen som hur man ska ta itu med bluffsyndromet, om värdebaserat ledarskap och att få saker att hända.

Lyssna här