Inspiratör, föreläsare och coach med enkelheten i fokus

Vilja, utveckling och ständigt lärande är avgörande för vår lycka och framgång. Att stå stilla är en farlig strategi. Christer Olsson är föreläsare, coach och inspiratör som med enkla medel hjälper dig att skapa förändring i livet. Christer arbetar med organisationer oavsett storlek. Christer har lång erfarenhet av kulturutveckling, ledarskap och affärsmannaskap.
Hur kan vi hjälpa dig?